Partneři

Distributor přípravků TraumaPet® Ag pro Českou a Slovenskou republiku:

 

AUXIVET s.r.o., Vřesová 18, 181 00 Praha 8

MVDr. Leoš Železný
Mob.: 604 212 737
E-mail: leos.zelezny@auxivet.cz