Distribuce pro Českou a Slovenskou republiku

AUXIVET s.r.o.
Vřesová 18
181 00 Praha 8

MVDr. Leoš Železný
Tel.: +420 604 212 737
leos.zelezny@auxivet.cz