Bernský salašnický pes – Hot Spot

UPOZORNĚNÍ: Odborné medicinské články obsahují fotografie určené pro odbornou veřejnost.

Pacient s hlubokou pyodermií. Zánětlivá léze byla standardně lokálně ošetřena a pacientovi podán Traumapet cremor Ag s doporučením aplikovat 5× denně na postižené místo (Obr. 1).

Po kontrole za tři dni byl stav pacienta neuspokojivý, stav se spíše zhoršoval. Majitel aplikoval Traumapet cremor Ag v doporučených intervalech, ovšem postižený okrsek kůže byl pokryt silnou krustou, kterou majitel od prvotního ošetření neodstranil. Po jejím odstranění byla zánětlivá léze oproti výchozí situaci v horším stavu, podkoží edematózně prosáklé (Obr. 2). Majitel byl upozorněn na nezbytnost pravidelného čištění zánětlivého okrsku a aplikace TraumaPet cremor Ag přímo na postiženou tkáň, nikoli na nečistoty ránu pokrývající.

Po pěti dnech řádného ošetřování a aplikace přípravku byla léze téměř vyhojena (Obr. 3). Tento případ dokládá nutnost řádného ošetření postiženého místa aplikací a aplikaci přípravku odpovídajícím způsobem.