Použití přípravků s obsahem stříbra (nanostříbra) ve veterinární medicíně

nanopet_letak_1Veterinární medicína, ale nejen veterinární, bojuje v současné době  stále častěji s infekčními komplikacemi drobných poranění i operačních ran a sekundárními infekcemi komplikujícími onemocnění jiné etiologie. Častým problémem je v těchto případech vzrůstající rezistence bakterií na antibiotika, která se při léčbě často nadměrně používají. Z tohoto důvodu se aplikovaný medicínský výzkum zaměřuje na vývoj moderních preparátů neantibiotické povahy, které nám v tomto boji mohou pomoci. Velmi prospěšný může být při tomto hledání pohled zpět do historie. S podporou současných technologií můžeme využít metody a prostředky, které v přírodě fungují odedávna. Jednou z možností je využití přirozených antibakteriálních vlastností stříbra. Jeho po staletí známé  vlastnosti lze za použití současných znalostí a technologií významným způsobem podpořit a rozšířit. Jednou z  možností je využití nanotechnologií, v jejichž výzkumu a využívání patří Česká republika ke světové špičce. Hluboké znalosti těchto technologií byly využity i v preparátech řady TraumaPet®, ve  kterých se spolu s dalšími podpůrnými látkami stalo nanostříbro základem účinnosti. Díky zvládnuté nanotechnologii jsou nanočástice stříbra v poměrně vysokých koncentracích schopné proniknout bakteriální stěnou a svým působením bakterii zlikvidovat. Stříbro po průniku do bakteriální buňky ovlivňuje látkovou výměnu, potlačuje dýchání a bazální metabolizmus buňky na elektronové úrovni. Následně i dopravu substrátu buněčnou membránou. Stříbro reaguje s SH skupinami oxidačních metabolických enzymů, bakterie tak hyne „udušením“. Dále stříbro podporuje uvolňování aktivního kyslíku a tím také poškozuje a ničí bakteriální buňku.

První klinické testy preparátů s obsahem takto upraveného stříbra prokázaly účinnost zejména při hojení ran a v potlačení bakteriálních i kvasinkových infekcí. Podrobné studie jednotlivých případů najdete v dalších článcích včetně fotografií. Vzhledem k tomu, že působením stříbra se u bakterií nevyvíjí rezistence tak jak je to známo u antibiotik, je možné používat tyto preparáty i jako preventivní přípravek.

TraumaPet® oto Ag je určen k ošetření otitid. Byla prokázána jeho účinnost při bakteriální i kvasinkové infekci. Po kontrole zvukovodu a jeho vyčištění je pro optimální účinnost nutné zajistit, aby se preparát dostal přímo na povrch sliznice zvukovodu. Aplikujeme několik kapek roztoku do zevního zvukovodu, který se následně promasíruje. Aplikace se opakuje nejméně 5 dní. Vzhledem k tomu, že stříbro nevyvolává rezistence je vhodné  preparát používat i k preventivnímu čištění uší.

TraumaPet® gel Ag je určen pro aplikaci přímo na povrch otevřené rány, a to i kontaminované a nekrotické rány. Zde podporuje granulaci a zabraňuje primární i sekundární bakteriální infekci. Pro optimální účinnost je nutné zabránit vysychání gelu, proto je třeba ošetřenou ránu krýt obvazem. Převazy se doporučují podle postižení a rozsahu rány zpočátku po 12 a později po 24 hodinách. V případě, že postižené místo není možné překrýt obvazem, je potřeba zajistit, aby si pacient ránu neolizoval a gel nanášet častěji, nebo raději použít lékovou formu krému. Vysychání snižuje účinnost přípravku.

TraumaPet® cremor Ag je krém určený k aplikaci na otevřené povrchy, které nemohou být kryty obvazem nebo na povrchové léze menšího rozsahu. Typickou indikací je ošetření zánětů v meziprstních prostorech, pyotraumatických dermatitid (hot spot), kožních zánětů v oblasti hlavy, ocasu, dermatitidy kožních záhybů (intertrigo). Preparát se nanáší opakovaně 2x denně, podle potřeby i častěji.

Všechny přípravky TraumaPet® vyžadují správnou indikaci, prvotní odborné ošetření postiženého místa a následnou kontrolu. Jsou tedy součástí celkového ošetření pacientů.