Veterinární kliniky

Přípravky TraumaPet® Ag můžete zakoupit na www.traumapet.eu a nebo je žádejte u svého veterinárního lékaře.

Seznam veterinárních lékařů naleznete zde.

Distributor přípravků TraumaPet® Ag pro Českou a Slovenskou republiku pro veterinární lékaře a kliniky:

AUXIVET s.r.o.
Vřesová 18
181 00 Praha 8
MVDr. Leoš Železný
Mob.: 604 212 737
E-mail: leos.zelezny@auxivet.cz