Veterinární distributor pro ČR a SR

Distributor přípravků TraumaPet® Ag pro Českou a Slovenskou republiku pro veterinární lékaře a kliniky:

AUXIVET s.r.o.
Vřesová 18
181 00 Praha 8

MVDr. Leoš Železný
Tel.: +420 604 212 737
leos.zelezny@auxivet.cz