Seminář

Zajímavé aplikace nanotechnologií ve veterinární a humánní medicíně

Český nanotechnologický klastr pořádal dne 10.12.2014 v Olomouci s podporou Olomouckého kraje seminář zaměřený na Zajímavé aplikace nanotechnologií ve veterinární a humánní medicíně.

Praktickými aplikacemi nanotechnologických produktů se zabýval vzdělávací seminář, který proběhl 10.12.2014 v prostorách konferenčního sálu Olomouckého kraje . Téměř 40 zástupců regionálních firem, veterinárních lékařů, lékárníků a pracovníků středních škol i studentů mělo možnost získat přehled o využití nanotechnologií ve veterinárních přípravcích a další zajímavé informace z oblasti zavádění výsledků vědy do praxe. Seminář se konal s finanční podporou Olomouckého kraje pod záštitou náměstka hejtmana Bc. Pavla Šoltyse Dis.

Prezentace ke stažení

Ing. Vilém Bartůněk, PhD.
Nanočástice s optickými vlastnostmi a jejich využití při protinádorové terapii [pdf 0.9MB]

RNDr. Jiří Oborný
Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství [pdf 2.5MB]

MVDr. Tomáš Fichtel, PhD.
Klinické využití nanokrystalického stříbra ve veterinární chirurgii [pdf 29.5MB]

Prof. RNDr.Jitka Ulrichová, CSc.
Studium cytotoxicity a protizánětlivých účinků zlata a stříbra [pdf 2.5MB]

Více informací o daném semínáři a klastru naleznete na stránkách www.nanoklastr.cz