Traumapet Ag

Co je TraumaPet® Ag?


Projekt TraumaPet® Ag vznikl jako výstup z výzkumného grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR FR‑TI2/205 - Výzkum a vývoj zdravotnických prostředků na bázi nanotechnologií .

V tomto grantu byla prokázána účinnost nanostříbra spolu s protizánětlivými účinky a podporou hojení. Přípravky jsou, vzhledem k vzrůstajícím rezistencím patogenů na antibiotika, velmi účinné a svou účinnost prokázaly při téměř tříletém aplikování veterinárními lékaři a využíváním na Veterinární a farmakologické univerzitě v Brně, se kterou úzce spolupracujeme při vývoji nových přípravků.  Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům jsme se rozhodli nabízet tyto přípravky i prostřednictvím našeho eshopu.


Výrobce produktů firma NanoComplex s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem na poli moderních technologií, jejich transferem do praxe a komerčním využitím nanotechnologií. Postupem času, získáváním znalostí a zkušeností, se společnost stala vyhledávaným partnerem nejen pro spolupráci ve výzkumu a vývoji, ale také při transferu nových poznatků do praktických aplikací. 

Přípravky dobře zabírají i u nehojících se ran, ale je důležité dodržet předepsaný postup aplikace, zvláště u přípravku TraumaPet® Gel Ag, který je vysoce účinný při současném trendu tzv. vlhkého hojení.

Přípravky prodáváme nejen na našem trhu, ale exportujeme je i do řady evropských zemí.

Věříme, že i vašim domácím mazlíčkům budou ku prospěchu a zkvalitní jejich život i v nepříjemných situacích, jako jsou různá zranění , infekční  onemocnění nebo pooperační  rekonvalescence.

Výrobková řada TraumaPet® Ag


Výrobková řada TraumaPet® Ag využívá nanotechnologicky připravených produktů pro zlepšení kvality života našich čtyřnohých mazlíčků a napomáhá při řešení jejich nepříjemných zdravotních stavů, které nás mnohdy trápí více než ty naše. Ať již to jsou různé rány, oděrky a jiná kožní traumata včetně nepříjemných infekčních komplikací a pooperačních traumat. Napomáhají hojení a zkracují nepříjemné komplikace života našich zvířecích společníků, které jim nemůžeme vysvětlit jako u lidských pacientů. Zkrácení léčby o každý den je tak vítaným ulehčením pro obě strany.


Veterinární prostředky TraumaPet® Ag obsahují kromě osvědčených složek, které napomáhají hojení a minimalizují nepříjemné komplikace, také stříbro, jehož účinky jsou známé už po staletí.


Nanotechnologie a schopnost vyrábět stříbro v nanokrystalické struktuře významně zvyšuje biologickou hodnotu stříbra. Tento pokrok v krystalické chemii bude mít pravděpodobně dramatický dopad na mikrobiologii, stejně jako na léčbu zranění a zánětů.


Navíc bylo ke zjištěným antibakteriálním vlastnostem stříbra prezentováno lepší hojení pomalu se hojících zranění a obnova poškozené tkáně. Popisované snížené zarudnutí rány svědčí o protizánětlivém účinku stříbra.


Stříbro bylo užívané po staletí jako prevence a lék pro celou řadu onemocnění, obzvláště infekcí. Je dobře známo, že stříbrné mince se používaly ve starověkém Řecku a Římě jako dezinfekční prostředek při skladování vody a dalších kapalin. V roce 1992 byla v Lékařském centru Ženevské univerzity vytvořena hypotéza, že ušlechtilé kovy (včetně stříbra) mohou být v budoucnu používány jako antivirové a antibakteriální prostředky a že je lze dokonce použít v boji proti mutovaným patogenům (choroboplodným mikroorganismům), které jsou odolné proti působení antibiotik. K podobným závěrům došli v roce 1995 také vědci z Philadelphie ve Spojených státech, kteří zkoumali koloidní stříbro obohacující kladně nabité ionty stříbra. Ukázalo se, že tyto ionty brzdí v některých případech dělení virů, a je dokonce pravděpodobné, že viry také likvidují.

V roce 1992 byly provedeny výzkumy, na jejichž základě se prokázaly podpůrné vlastnosti koloidního stříbra při léčení onemocnění způsobených kvasinkami Candida albicans a při léčbě chronické únavy.

Americký i ruský komický program používá stříbro k čištění vody ve vesmíru a ve spodním prádle kosmonautů.


Pro veterinární aplikace jsme zvolili stříbro vyvinuté v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci, které splňuje naše požadavky na funkčnost, ekonomičnost a snadnou dostupnost spolu s reprodukovatelnými parametry při opakované výrobě.