Antimikrobní účinky stříbra

1. Současný stav

Stříbro bylo užívané po staletí jako prevence a lék pro celou řadu onemocnění, obzvláště infekcí. Je dobře známo, že se stříbrné mince používaly ve starověkém Řecku a Římě jako dezinfekční prostředek při skladování vody a dalších kapalin. Farmáři v minulosti dávali do tanků s mlékem stříbrnou minci, aby zabránili jeho zkysnutí. V současnosti např. NASA stále užívá stříbro k čištění vody při vesmírných letech.

Stříbro má extrémně silné bakteriostatické vlastnosti a již v koncentraci 10 ppb (jedna ku 100 milionům) působí v roztoku bakteriostaticky. Pro dosažení baktericidních účinků musejí být stříbrné ionty k dispozici v roztoku na povrchu bakterií Účinnost závisí na koncentraci těchto iontů. Stříbrné ionty trvale likvidují mikroorganismy blokováním enzymů dýchacího systému (výroba energie), změnou jejich DNA a buněčné stěny, a to bez toxického účinku na lidské buňky v živém organismu. Stříbro v roztoku se používá jako bakteriostatikum při léčbě zranění již. Krystalické stříbro je však ve vodě nerozpustné a v zředěných kyselinách vytváří kationty, které nejsou příliš vhodné jako bakteriostatika na poraněném povrchu.

Od roku 1920 se začala využívat elektrolýza k získání účinných (elektrokoloidních) stříbrných iontů použitelných při poraněních Tyto nabité stříbrné roztoky byly schváleny pro použití jako antibakteriální prostředek

Kromě zjištěných antibakteriálních vlastností, bylo prokázáno lepší hojení pomalu se hojících zranění a rychlejší obnova poškozené tkáně. Popisované snížené zarudnutí rány svědčí o protizánětlivém účinku. První publikace o použití čistého stříbra, především v elektrokoloidní formě se objevovaly do roku 1940 kdy se stříbro stále používalo. Po roce 1940 převládlo použití systémových antibiotik a využití stříbra klesalo. Během tohoto přechodu, bylo stříbro komplexováno jak sůl (např. dusičnan stříbrný a stříbrný sulfadiazine) nebo další sloučenina (např. stříbrný protein) pro zvýšení koncentrace stříbrných iontů. Tyto stříbrné komplexy zůstávají populární jako lokální bakteriostatikum při péči o zranění.

Vlastnosti hmoty závisí na velikosti základního prvku struktury a mnoho chemických a fyzikálních charakteristik se významně mění se změnou jeho velikosti. Nanotechnologie je obecný termín, který se týká relativně nové hranice vědeckého úsilí. Předpona "nano" znamená jednu miliardtinu. Podobně, nanometr je jedna miliardtina metru, nanogram je jedna miliardtina gramu. Deset vodíkových atomů umístěných jeden vedle druhého měří jeden nanometr na délku. Stříbrné krystaly vznikající za běžných kondenzačních podmínek vytvářejí pevně spojené krystaly o 100 - 900 nm v průměru. Klesající rozměr krystalů vytvářených nanotechnologiemi značně zvyšuje exponovanou plochu povrchu krystalu. Tím se zvětšuje použitelný povrch pro chemické reakce při zkrácení reakční doby.

Klesající velikost částice také mění fyzikálně-chemické vlastností materiálu. Příklady změn vlastností vyplývajících z nanostruktury kovů, zahrnují vzrůst vodivosti a změněné optické a elektrické vlastnosti. Nanorozměry mohou také vést k ekonomičtějšímu použití drahých materiálů což. Reakce jsou účinnější, a tak lze použít menší množství materiálu.

2. Předpokládaný vývoj

Nanotechnologie a schopnost vyrábět stříbro v nanokrystalické struktuře významně zvyšuje biologickou hodnotu stříbra. Tento pokrok v krystalické chemii bude mít pravděpodobně dramatický dopad na mikrobiologii a na léčbu zranění nebo zánětů. Odborníci se touto problematikou intenzívně zabývají o čemž svědčí celá řada produktů, které nanočástice stříbra využívají. Populární je jejich použití v textilním průmyslu, kde se používá příze impregnovaná nanočásticemi stříbra. Z příze se pletou např. antibakteriální ponožky, které dokonale odstraňují charakteristický zápach, působí protiplísňově a pozitivně ovlivňují hojení drobných poranění. Tyto ponožky lze zakoupit i na našem trhu. Další použití je možné ve spodním prádle, vložkách do bot, kapesnících nebo utěrkách. Ve zdravotnictví je využití obzvláště rozsáhlé – roušky, obvazy, operační oblečení, masti. Firma Samsung používá nanočástice stříbra na plastových plochách svých ledniček a mikrovlnných trub, aby zabránily tvorbě plísní a množení bakterií. Balicí fólie s přídavkem nanočástic stříbra významně prodlužují trvanlivost potravin. Spektrum použití je tedy velmi rozsáhlé. Stříbro je užitečné tam, kde chceme zabránit růstu plísní a množení bakterií.