Cytotoxicita stříbra

Stříbro je po mnoho letvyužíváno k hojení ran. Dříve se používalo stříbro ve forměfólií nebo roztoků jako dusičnan stříbrný. Vzhledem ke spektru antimikrobiálních účinků je vsoučasné době studováno především iontové stříbro, které se využívá jako profylaktické antibakteriální činidlo vobvazech. Zjistilo se, že působí proti aerobním, anaerobním gram-negativním a gram-pozitivním bakteriím a stejně tak proti plísním. Antibakteriální vliv stříbra může být vysvětlen několika způsoby. Usuzuje se, že stříbro zasahuje do dýchacího řetězce bakterií. Ionty stříbra reagují se složkami bakteriálního transportního systému elektronů a vážíse na DNA a tím inhibují její replikaci (Barnea akol., 2010).

Přečíst celou dizertační práci